Zakres usług

Wykonujemy:

  • analizy lokalizacyjne,
  • inwentaryzacje ogólnobudowlane i inwentaryzacje zieleni,
  • opracowania specjalistyczne, m.in. raporty środowiskowe, aktualne mapy do celów projektowych, operaty wodnoprawne, opracowania z zakresu geotechniki, ekspertyzy techniczne,
  • koncepcje programowo-przestrzenne,
  • projekty wnętrz,
  • wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze,
  • kosztorysy.
Prowadzimy:
  • w zastępstwie inwestora wszelkie sprawy formalne, uzyskujemy warunki techniczne przyłączy, opinie i uzgodnienia wymagane dla danej inwestycji, w tym także decyzje administracyjne jak decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzja o pozwoleniu na budowę,
  • nadzór autorski.