Stacje paliw

Od 1993 r. specjalizujemy się w projektowaniu stacji paliw. Od tego czasu naszym stałym zleceniodawcą jest PKN „ORLEN” S.A., dla którego wykonałyśmy kilkadziesiąt projektów i realizujemy następne. Od kilku lat wykonujemy również z obopólną satysfakcją projekty dla BP Europa SE.

Powierzanie nam kolejnych zadań świadczy o zadowoleniu Inwestorów z dotychczasowej współpracy, którą my również bardzo sobie cenimy. Dobrze znana jest nam specyfika stacji paliw, według naszych projektów wiele stacji przebudowano i zrealizowano w Polsce ok. 30 stacji paliw oraz kilkanaście myjni samochodowych. Projektowałyśmy również stacje paliw dla prywatnych inwestorów oraz koncepcje stacji nawodnych.

Zdjęcia i wizualizacje